Javna nabava

Financirano iz poziva/Financed under call:
Kompetentnost i razvoj MSP/ Competence and SME Development
Referentna oznaka poziva/ Reference no. of call: KK.03.2.1.05
Naziv Ugovora/ Grant Contract title: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.1.05.0374

OBAVIJEST O NABAVI/ PROCUREMENT NOTICE
Naziv nabave/ Procurement title:
Uređaj za regulaciju debljine folije/Foil thickness regulation device

Naručitelj/ Contracting Authority: Optiplast d.o.o.
Adresa/ Address: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB/ Identification/ Registration Number: 22399381390
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
Telefaks/ Fax: +385 44 720 637
URL: www.optiplast.hr
E-pošta/ E-mail: info@optiplast-sisak.com
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima/ Contact person:
Kontakt osoba/ Contact person: Vladimir Rupčić
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
E-pošta/ E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne/ The address/source where additional information/documentation is available: http://www.optiplast.hr

Kratki opis predmeta nabave/ Short description of the subject of procurement

Predmet nabave je instalacija, puštanje u rad / Subject of procurement is installation, commisioning of a sold thing for:
Predmet/Item Naziv/ Item name Količina/Quantities
1. Uređaj za regulaciju debljine folije/Foil thickness regulation device 1 komad/1 pcs

Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of tender documentation.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda/ Date, time and place for the delivery of tenders

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 28.05.2018. godine do 12:00 sati po lokalnom vremenu./ All Tenders must be received by the Contracting Authority, at the address Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, by 12:00 hours local time on May 28th 2018, at the latest.

Sisak, 07.05.2018.

 

Dokumentacije za nadmetanje

Optiplast Europska unija
Zajedno do fondova EU
Optiplast
Optiplast
Optiplast