Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike

Optiplast U sklopu Operativnog program Regionalna konkurentnost – Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva tvrtki Optiplast d.o.o. dodijeljena su sredstva za provedbu projekta: “Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike” (Recycling waste plastics system implementation). Projekt obuhvaća nabavu i instalaciju linije za reciklažu, tiskanje promotivnih materijala i izradu višejezične web stranice. Ukupan troškovnik iznosi 177.215,19€ od čega grant iznosi 140.000,00€, odnosno 79%. Od osnivanja tvrtke, kao proizvodni dio postoji linija za reciklažu plastičnog otpada. Namjena i kapacitet postojeće linije bili su prilagođeni potrebama recikliranja tehnološkog otpada iz vlastite proizvodnje, no tijekom 2008 g. nakon povećanja proizvodnih kapaciteta na ekstruziji i konfekciji, postojeća linija reciklaže postala je nedovoljna da zadovolji interne potrebe. Ovim projektom želi se povećati kapacitet linije za reciklažu, ali i doprinijeti zaštiti okoliša na nekoliko načina. Prvi i očiti način je kroz povećanje reciklažnih kapaciteta za 50% u odnosu na postojeću liniju. To povećanje kapaciteta dozvoliti će da Optiplast oporabi, ne samo tehnološki otpad vlastite proizvodnje, nego i tehnološki otpad iz proizvodnje partnerskih tvrtki i ovlaštenih sakupljača otpadne plastike iz cijele županije i šire. Slijedeći način je kroz smanjenje potrošnje električne energije za, procijenjenih 30%, u odnosu na postojeću liniju za reciklažu. Kako je električna struja najbitniji izvor energije za Optiplast, te je trenutna zakupljena snaga 360 kW, u interesu tvrtke je optimizirati potrošnju. Postojeća linija je proizvedena prije više od 10 godina, sada već zastarjelom tehnologijom. Sama linija pogonjena je većim broj elektro-motora ukupne snage 50 kW. Nova linija, koristeći moderne motore i sustave pogona veće učinkovitosti, postiže veće proizvodne kapacitete uz istu potrošnju električne energije. Treći način očuvanja okoliša je smanjenje ispusta u zrak, odnosno smanjenje neugodnog mirisa. Razni aditivi korišteni u primarnoj proizvodnji dovode do pojave neugodnih mirisa kasnije tijekom reciklaže. Nova linija, zahvaljujući modernoj tehnologiji recikliranja, efikasno uklanja te mirise. Jedini ispust u zrak je vodena para.

Opći podaci o projektu
Naziv projekta Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike
Trajanje projekta 13.7.2013 – 12.7.2014.
Vrijednost 177.215,19 EUR
Odgovorno tijelo Ministarstvo poduzetništva i obrta
Provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
Fond Europski fond za regionalni razvoj
Mjesto provedbe Republika Hrvatska, SMŽ, Sisak

Korisni linkovi
Regionalna konkurentnost
Strukturni fondovi

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost tvrtke Optiplast d.o.o.