Uvođenje sustava upravljanja proizvodnim procesima

Projekt “Uvođenje ERP sustava upravljanja proizvodnim procesima”

Optiplast U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) tvrtka Optiplast d.o.o. 13. veljače 2017 potpisala je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.0112, pod nazivom “Uvođenje ERP sustava upravljanja proizvodnim procesima”.

Ukupna vrijednost projekta: 1.041.515,45 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.041.515.45 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 937.363,90 kn
Početak projekta: 1.1.2017
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Uvođenje novog ERP-a i unapređenje IT sustava poboljšati će organizaciju poslovanja Optiplasta i doprinijeti povećanju konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Cilj projekta je doprinijeti rastu prodaje i izvoza, te novom zapošljavanju i stjecanju novih stručnih kompetencija zaposlenika.
Optiplast
Optiplast
Optiplast