Opremanje strojeva za proizvodnju biorazgradivih vrećica

Projekt “Izgradnja hale i nabava nove tehnologije”

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijava "Kompetentnost i razvoj MSP" tvrtka Optiplast je 17.1.2018u skladu sa odlukom o financiranju Klasa: 910-04/17-01/191; URBROJ: 526-08-02-02-02-/5-17-8 potpisala ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 broj KK.03.2.1.05.0374. Ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih 659.010,00 HRK. Vrijednost projekta je određena na 2.024.443,75 HRK, sa prihvatljivim troškovima u iznosu od 1.439.080,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je 1. veljače 2018. do 1. veljače 2019, a razdoblje prihvatljivosti troškova od 1. veljače do 3. ožujka 2019.

Ciljevi projekta:

  • Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti tvrtke na domaćim i stranim tržištima.
  • Povećanje kapaciteta
  • povećanje iskoristivosti kapaciteta
  • smanjenje jediničnoh troškova proizvodnje
  • otvaranje novih radnih mjesta
  • uvođenje novih proizvoda
  • rast prodaje
  • smanjenje udjela direktnih troškova u prihodu od prodaje
Optiplast Europska unija
Zajedno do fondova EU
Optiplast
Optiplast
Optiplast