Izgradnja hale i nabava nove opreme

Projekt “Izgradnja hale i nabava nove opreme”

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijava “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” tvrtci Optiplast Odlukom o financiranju KLASA: 910-04/16-01/350 od 29 rujna 2016 je dodijeljena bespovratna potpora u iznosu 6.563.690,35 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 18.183.868,69 kn, a ukupno prihvatljivi troškovi određeni su na 14.413.200,79 kn.

Vrijeme provedbe projekta je od 15. studenog 2016 do 15. svibnja 2018.

Kroz projekt je planirana izgradnja novog objekta i nabava nove proizvodne i prateće tehnologije sa ciljem povećanja proizvodnog kapaciteta, uvođenje novih proizvoda i omogućavanje rasta prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Ciljevi

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti tvrtke na domaćim i stranim tržištima.

Specifični cilj koji se postiže provedbom projekta je povećanje kapaciteta proizvodnje uvođenjem nove tehnologije. Cilj sadrži komponentu izgradnje i opremanja nove poslovne jedinice koja je neposredno povezana sa postojećom poslovnom jedinicom i činiti će jednisntvenu poslovnu cjelinu. Postizanje cilja usmjereno je uvođenju novih proizvoda više dodane vrijednosti, otvaranju novih radnih mjesta, te tehnološkoj modernizaciji proizvodnog pogona.

Specifični ciljevi su:

  • Povećanje tehnološkog kapaciteta proizvodnje
  • Proširenje asortimana proizvoda
  • Reorganizacija skladišnog prostora
  • Poboljšanje energetske učinkovitosti
  • Smanjivanje jediničnih troškova proizvodnje
  • Poboljšanje radnih uvjeta za zaposlenike
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Rast prihoda
  • Povećanje udjela izvoza u ukupnoj prodaji

Optiplast Europska unija
Zajedno do fondova EU
Optiplast
Optiplast
Optiplast