Nabava - javna objava

Financirano iz poziva: Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Referentna oznaka poziva: KK.03.2.1.01
Naziv Ugovora: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora: KK.03.2.1.01-0057

OBAVIJEST O NABAVI
Naziv nabave:
Nabava radova za projekt „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“

Naručitelj: Optiplast d.o.o.
Adresa: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB: 22399381390
Telefon: +385 44 720 665
Telefaks: +385 44 720 665
URL: www.optiplast.hr
E-pošta: info@optiplast-sisak.com
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Kontakt osoba: Vladimir Rupčić
Telefon: +385 44 720 665
E-pošta: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne:
URL: http://www.optiplast.hr
Kratki opis predmeta nabave
Izgradnja Hale P+1 i nadstrešnice, na k.č.br 91. u K.O. Odra Sisačka pri čemu će se radovi sastoje od: izvođenja pripremnih građevinskih radova, izvođenja građevinskih radova, završnog uređenja i testiranja funkcionalnosti i izdržljivosti građevine. Planiranim zahvatom izgradit će se građevina poslovno skladišne namjene sve kako je detaljno opisano u Dokumentaciji za nadmetanje.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 12.04.2017. godine do 11:00 sati.

Sisak, 22.03.2017.

Dokumentacije za nadmetanje

Financirano iz poziva/Financed under call:
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu/ „Development of the production capacity of SMEs and investment in equipment“
Referentna oznaka poziva/ Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Naziv Ugovora/ Grant Contract title: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.1.01-0057

OBAVIJEST O NABAVI/ PROCUREMENT NOTICE
Naziv nabave/ Procurement title:
Esktruder za izvlačenje folije i edukacija i trening za rad ekstrudera/ Foil extruding machine and education for management of the machine

Naručitelj/ Contracting Authority: Optiplast d.o.o.
Adresa/ Address: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB/ Identification/ Registration Number: 22399381390
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
Telefaks/ Fax: +385 44 720 673
URL: www.optiplast.hr
E-pošta/ E-mail: info@optiplast.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima/ Contact person:
Kontakt osoba/ Contact person: Vladimir Rupčić
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
E-pošta/ E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne/ The address/source where additional information/documentation is available:
URL: http://www.optiplast.hr
Kratki opis predmeta nabave/ Short description of the subject of procurement
Predmet nabave je instalacija, puštanje u rad, edukacija i usluga jamstva za ispravnost prodane stvari za: / Subject of procurement is installation, commisioning, education and warranty for quality of a sold thing for:
Predmet/Item Naziv/Item name Količina/Quantities 1. Esktruder za izvlačenje folije/Foil extruding machine 1 komad/1 pc
2. Edukacija i trening za rad ekstrudera/Education for management of the machine Za 8 ljudi u trajanju 7 dana/for 8 people for 7 days
Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of tender documentation.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda/ Date, time and place for the delivery of tenders Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 18.04.2017. godine do 11:00 sati./ All Tenders must be received by the Contracting Authority, at the address Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, by 11:00 hours CET on 18th April 2017, at the latest.

Sisak, 28.03.2017.

Dokumentacije za nadmetanje

Financirano iz poziva/Financed under call:
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu/ „Development of the production capacity of SMEs and investment in equipment“
Referentna oznaka poziva/ Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Naziv Ugovora/ Grant Contract title: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.1.01-0057

OBAVIJEST O NABAVI/ PROCUREMENT NOTICE
Naziv nabave/ Procurement title:
Pakirka za vreće/ Bagging machine

Naručitelj/ Contracting Authority: Optiplast d.o.o.
Adresa/ Address: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB/ Identification/ Registration Number: 22399381390
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
Telefaks/ Fax: +385 44 720 637
URL: www.optiplast.hr
E-pošta/ E-mail: info@optiplast.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima/ Contact person:
Kontakt osoba/ Contact person: Vladimir Rupčić
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
E-pošta/ E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne/ The address/source where additional information/documentation is available: URL: http://www.optiplast.hr
Kratki opis predmeta nabave/ Short description of the subject of procurement
Predmet nabave je instalacija, puštanje u rad i usluga jamstva za ispravnost prodane stvari za: / Subject of procurement is installation, commisioning and warranty for quality of a sold thing for:
Predmet/Item Naziv/Item name Količina/Quantities
1. Pakirka za vreće/Bagging machine 1 komad/1 pcs
Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of tender documentation.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda/ Date, time and place for the delivery of tenders Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 18.04.2017. godine do 10:00 sati./ All Tenders must be received by the Contracting Authority, at the address Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, by 10:00 hours CET on 18th April 2017, at the latest.

Sisak, 28.03.2017.

Dokumentacije za nadmetanje

Financirano iz poziva/Financed under call:
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu/ „Development of the production capacity of SMEs and investment in equipment“
Referentna oznaka poziva/ Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Naziv Ugovora/ Grant Contract title: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.1.01-0057

OBAVIJEST O NABAVI/ PROCUREMENT NOTICE
Naziv nabave/ Procurement title:
Nabava linije za proizvodnju vrećica za smeće i stroja za izradu vrećica za zamrzavanje uz edukaciju radnika/ Supply line for the manufacture of garbage bags and the freezer bag making machine with the training of operators

Naručitelj/ Contracting Authority: Optiplast d.o.o.
Adresa/ Address: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB/ Identification/ Registration Number: 22399381390
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
Telefaks/ Fax: +385 44 720 673
URL: www.optiplast.hr
E-pošta/ E-mail: info@optiplast.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima/ Contact person:
Kontakt osoba/ Contact person: Vladimir Rupčić
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
E-pošta/ E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne/ The address/source where additional information/documentation is available:
URL: http://www.optiplast.hr
Kratki opis predmeta nabave/ Short description of the subject of procurement
Predmet nabave nije podijeljen na grupe nabave. Predmet nabave je instalacija, puštanje u rad i usluga jamstva za ispravnost prodane robe za stavku 1 (više-linijski stroj za izradu vrećica za zamrzavanje) i instalacija, puštanje u rad, edukacija i usluga jamstva za ispravnost prodane stvari za stavku 2 (linija za proizvodnju vrećica za smeće s vezicom): / Subject of procurement is not divided into lots. Subject of procurement is installation, commisioning and warranty of a sold item for for item 1 (multi-line machine for production od bottom sealed freezer bags) and installation, commissioning, education and warranty of a sold item for item 2 (Line for production of garbage bags with draw string).
Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III ove Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of this tender documentation. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda/ Date, time and place for the delivery of tenders
Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 02.05.2017. godine do 11:00 sati./ All Tenders must be received by the Contracting Authority, at the address Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, by 11:00 hours CET on 02 May, 2017, at the latest.

Sisak, 10.04.2017.

Dokumentacije za nadmetanje

Financirano iz poziva/Financed under call:
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu/ „Development of the production capacity of SMEs and investment in equipment“
Referentna oznaka poziva/ Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Naziv Ugovora/ Grant Contract title: „Izgradnja hale i nabava nove tehnologije“
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.1.01-0057

OBAVIJEST O NABAVI/ PROCUREMENT NOTICE
Naziv nabave/ Procurement title:
Višelinijski stroja za izradu vrećica u roli / Multi line machine for production of bags in roll

Naručitelj/ Contracting Authority: Optiplast d.o.o.
Adresa/ Address: Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB/ Identification/ Registration Number: 22399381390
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
Telefaks/ Fax: +385 44 720 637
URL: www.optiplast.hr
E-pošta/ E-mail: info@optiplast.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima/ Contact person:
Kontakt osoba/ Contact person: Vladimir Rupčić
Telefon/ Phone: +385 44 720 665
E-pošta/ E-mail: vladimir.rupcic@optiplast.hr
Adresa/izvor gdje su dodatne informacije/dokumentacija dostupne/ The address/source where additional information/documentation is available:
URL: http://www.optiplast.hr
Kratki opis predmeta nabave/ Short description of the subject of procurement
Predmet nabave je instalacija, puštanje u rad, edukacija i usluga jamstva za ispravnost prodane stvari za: / Subject of procurement is installation, commisioning, education and warranty for quality of a sold thing for:
Predmet/Item Naziv/Item name Količina/Quantities 1. Višelinijski stroj za izradu vrećica u roli/Multi line machine for production of bags in roll 1 komad/1 pcs
2. Edukacija i trening za rad višelinijskog stroja/Education for management of the multi-line machine Za 8 ljudi u trajanju 3 dana/for 8 people for 3 days
Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u prilogu III Dokumentacije za nadmetanje/ Detailed technical specifications can be found in Annex III and are integral part of tender documentation.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja./ Requirements of Technical Specifications represent minimum technical requirements for the offered supplies, and are not to be changed by tenderer.
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda/ Date, time and place for the delivery of tenders
Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 10.05.2017. godine do 11:00 sati./ All Tenders must be received by the Contracting Authority, at the address Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, by 11:00 hours CET on May 10th 2017, at the latest.

Sisak, 19.04.2017.

Dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje
za projekt "Izgradnja hale i nabava nove tehnologije"

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Kontakt osoba: Vladimir Rupčić
Telefon: +385 44 720 665
e-pošta: vladimir.rupcic@optiplast.hr

Trenutno otvoreni natječaji:

NEMA OTVORENIH NATJEČAJA