1. Nabava radova – izgradnja hale (NAB01)
22.03.2017. Novosti
1. Nabava radova – izgradnja hale (NAB01)
Izgradnja Hale P+1 i nadstrešnice, na k.č.br 91 (po novoj izmjeri k.č.br. 1014) u K.O. Odra Sisačka pri čemu će se radovi sastoje od: izvođenja pripremnih građevinskih radova, izvođenja građevinskih radova, završnog uređenja i testiranja funkcionalnosti i izdržljivosti građevine.

Izgradnja Hale P+1 i nadstrešnice, na k.č.br 91 (po novoj izmjeri k.č.br. 1014) u K.O. Odra Sisačka pri čemu će se radovi sastoje od: izvođenja pripremnih građevinskih radova, izvođenja građevinskih radova, završnog uređenja i testiranja funkcionalnosti i izdržljivosti građevine. Planiranim zahvatom izgradit će se građevina poslovno skladišne namjene sve kako je detaljno opisano u Dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Optiplast d.o.o., Odra Sisačka 46, 44 000 Sisak, Hrvatska, najkasnije do 12.04.2017. godine do 11:00 sati.

Aktualno

Voditelj održavanja
10.06.2020.
Natječaji za posao

Voditelj smjene
10.06.2020.
Natječaji za posao