Izgradnja hale i nabava nove opreme

Projekt “Izgradnja hale i nabava nove opreme”

Optiplast

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijava “Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu” tvrtci Optiplast Odlukom o financiranju KLASA: 910-04/16-01/350 od 29 rujna 2016 je dodijeljena bespovratna potpora u iznosu 6.563.690,35 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 18.183.868,69 kn, a ukupno prihvatljivi troškovi određeni su na 14.413.200,79 kn.

Vrijeme provedbe projekta je od 15. studenog 2016 do 15. svibnja 2018.

Kroz projekt je planirana izgradnja novog objekta i nabava nove proizvodne i prateće tehnologije sa ciljem povećanja proizvodnog kapaciteta, uvođenje novih proizvoda i omogućavanje rasta prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Optiplast
Optiplast
Optiplast